De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) is een vereniging voor medici en niet-medici die zich beroepshalve bezig houden met allergologie en klinische immunologie. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappelijke kennis van allergische en immunologische aandoeningen.

De NVvAKI website bestaat uit twee onderdelen:

  • Een algemeen toegankelijk gedeelte
  • Een besloten gedeelte voor NVvAKI-leden

Actueel - NVvAKI

  • 24 februari 2021

RIVM geeft update m.b.t. vaccinatie van medische hoog-risicogroepen vanuit het RIVM. Graag verwijzen we u naar de bijlage:
https://www.nvvaki.nl/sites/default/files/bestanden_publiekelijk/Vaccinatie_medische_risicogroepen.pdf.pdf

  • 14 januari 2021

Vanuit het RIVM is een aanbeveling  gekomen voor mensen die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem beïnvloeden of met aandoeningen van het immuunsysteem. Deze aanbeveling is tot stand gekomen in samenwerking met immunologen en reumatologen en wordt ondersteund door de Nederlandse  Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI).  Volgens die aanbeveling kunnen mensen met een immunologische aandoening of mensen die medicijnen gebruiken welke het immuunsysteem beïnvloeden, veilig gevaccineerd worden. De uitgebreide informatie voor artsen is na te lezen op: https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten 

Het zou kunnen zijn dat het vaccin minder effectief werkt bij gebruik van medicijnen die invloed hebben op de afweerreactie of bij mensen met een verminderde werking van het afweersysteem. Hier is nu nog geen bewijs voor, dit zal wel worden onderzocht. In deze fase adviseren we niet om de vaccinatie uit te stellen gezien de kans op een COVID-19 infectie op dit moment groot is en patiënten met een verminderde weerstand een ernstiger beloop van de COVID infectie kunnen hebben. Er zijn enkele situaties denkbaar waarbij het verstandiger is de vaccinatie uit te stellen. Indien dat het geval is, zal uw behandelend arts dat met u bepreken. U hoeft hier zelf geen contact voor op te nemen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met een immunologische aandoening eerder of ernstigere bijwerkingen krijgen.  Patiënten met een eerdere allergische reactie na vaccineren wordt geadviseerd te overleggen met hun arts voor zij zich laten vaccineren. De bijwerkingen van het vaccin worden centraal gemeld zodat in het geval er vaker dan normaal onverwachte reacties optreden er direct actie ondernomen kan worden.

Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie, wordt door de Rijksoverheid bepaald.
Ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad vaccins voor patiënten.
De  standaard adviezen ter voorkoming van een infectie blijven gelden na vaccinatie, omdat we niet weten hoe goed het vaccin werkt. Houd onze website en de website van de RIVM in de gaten voor nieuwe informatie. Overleg bij twijfel met uw arts

De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert dat patiënten met een ernstige of chronische allergie wel het Pfizer vaccin mogen krijgen - 11 december 2020

Op 9 december 2020 kwam in het nieuws dat twee gezondheidsmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk met allergieën in de voorgeschiedenis een allergische reactie hebben gehad na vaccinatie met het Pfizer vaccin. De MHRA - het college ter beoordeling van geneesmiddelen van het Verenigd Koninkrijk - adviseerde daarop dat patiënten met een ernstige allergie in de voorgeschiedenis niet met het Pfizer vaccin gevaccineerd dienen te worden.

lees meer

NTvAAKI Tijdschrift

De NTvAAKI is het officiële tijdschrift van de NVvAKI wat vier keer per jaar wordt uitgegeven.

Het betreft een praktisch en informatie medisch tijdschrift met als doel om inzicht te verschaffen in de laatste ontwikkelingen in de klinische praktijk.

>> Klik hier voor directe toegang <<